รุดหน้าอาณาจักรของพระเจ้าไปสู่ทั่วทุกมุมโลก

ABOUT NEUMA

ผู้นำคริสตจักรในเครือข่ายของเราจากทั่วโลก

โครีย์ และ ซีโมน เทอร์เนอร์

ตำแหน่งที่ตั้งคริสตจักร

พวกเราเป็น 1 คริสตจักร ที่มี
5 ตำแหน่งที่ตั้งทั่วโลก

AUSTRALIA THAILAND

เชื่อมต่อระหว่างกันและกัน เติบโตร่วมกันในทางของพระคริสต์

การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่

อีเวนต์ที่กำลังจะเกิด

Coming up in the life of Neuma Church

การให้และถวายทรัพย์

ความรักสามารถให้ได้อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ขอขอบคุณสำหรับใจทุกใจที่ถวายและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น

Give
Giving Options